COOKIE-VERKLARING

1. INLEIDING

De website van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS (www.decordier.eu) maakt gebruik van eigen cookies (eerstepartijcookies) en cookies van derden wiens diensten op de website gebruikt worden (derdepartijcookies). Wij willen u hierbij informeren omtrent het gebruik én het doel van dergelijke cookies. Wij merken hierbij ook op dat huidige cookie-verklaring kan worden gewijzigd (bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website), zodat wij u aanraden om de cookie-verklaring regelmatig te consulteren.

2. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website (zoals www.decordier.eu) bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookies worden met de pagina’s van onze website meegestuurd en door uw internetbrowser opgeslagen op de harde schijf van uw computer of op een ander apparaat. Ze bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd. Tevens laten cookies toe om statistische gegevens te verzamelen. Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring, dewelke u kan raadplegen via ****.

3. WAAROM GEBRUIKT DEZE WEBSITE COOKIES?

Deze website maakt voornamelijk gebruik van zogenaamde functionele (noodzakelijke) cookies, dewelke vereist zijn vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van www.decordier.eu. Aangezien deze website niet naar behoren zou functioneren, indien de functionele cookies niet zouden worden aanvaard, worden deze functionele of noodzakelijke cookies zonder toestemming geplaatst. De verwerking ervan is dan ook gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van het advocatenkantoor DECORDIER & PARTNERS. De website kan ook gebruik maken van niet-functionele cookies, die worden geplaatst om statistische, sociale en commerciële doeleinden en aldus losstaan van de eigenlijke technische ondersteuning van www.decordier.eu (bv. hoeveel keer wordt een pagina gelezen, hoeveel tijd brengt een bezoeker door op de website, enzovoort) Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze niet-functionele cookies. Door het uitschakelen van de niet-functionele cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website mogelijks niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten mogelijks geen gebruik worden gemaakt. Hieronder vindt u een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt.

4. SOORTEN COOKIES

Er dient een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de herkomst, levensduur en het doeleinde van de cookies.

4.1. Herkomst

- Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door www.decordier.eu op de website geplaatst worden. - Derdepartijcookies zijn cookies door derden op www.decordier.eu geplaatst, doordat www.decordier.eu elementen van andere websites incorporeert (bv. Google).

4.2. Levensduur

- Permanente cookies blijven op uw apparaat aanwezig voor een bepaalde periode (i.e. de levensduur van het cookie). Deze permanente cookies worden geactiveerd telkens u www.decordier.eu bezoekt. - Sessiecookies worden verwijderd zodra de gebruiker de browsersessie afsluit.

4.3. Doeleinde

- Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren (zie ook hoger). - Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden (zie ook hoger).

5. WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE ?

5.1. Tracking-cookies:

Naam Type Vervaltermijn Doel
_ga Tracker 2023-10-23 Google analytics tracking

6. HOE KAN U COOKIES VERWIJDEREN OF BLOKKEREN?

Deze website laat u de keuze om alle cookies te accepteren of alle cookies te weigeren via de cookiebanner die op de website verschijnt wanneer u de site voor de eerste maal bezoekt. Wij herhalen hierbij dat de noodzakelijke functionele cookies niet kunnen worden uitgeschakeld, om de goede werking van de website te garanderen. Indien u toestemming zou hebben gegeven voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, dan heeft u te allen tijde de mogelijkheid om deze toestemming opnieuw in te trekken. Wij verwijzen in dit kader naar het feit dat u bij alle gangbare browsers kan nagaan welke cookies u hebt toegestaan, dit via het menu “opties” of “voorkeuren”. Via uw browser kan u de aanwezige cookies op uw computer bekijken, verwijderen én ervoor kiezen om deze (niet-noodzakelijke) cookies in de toekomst niet meer te aanvaarden. Wij verwijzen u via onderstaande hyperlinks graag naar de noodzakelijke uitleg voor de meest gangbare browsers: • Internet ExplorerMicrosoft EdgeFirefoxChromeSafari

7. CONTACT

Indien u na het lezen van onderhavige cookie-verklaring nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het cookiebeleid, kan u steeds contact opnemen via e-mail info@decordier.eu of per post naar Advocatenkantoor Decordier & Partners te 9041 OOSTAKKER, Orchideestraat 61A.