Expertises

Decordier heeft haar dienstverlening onderverdeeld in verschillende expertises. Hieronder krijg je een overzicht van deze oplijsting.

Strafrecht

Het strafrecht omvat een geheel van rechtsregels, waarbij wordt vastgelegd welk gedrag strafbaar wordt gesteld en welke straffen kunnen of moeten worden opgelegd.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een belangrijk onderdeel van het burgerlijk recht. Deze dossiers worden voornamelijk beslecht voor de familie- en jeugdrechtbank.

Verkeersrecht

De kans dat u zich dagelijks in het verkeer begeeft, is bijzonder groot. De kans dat u ontsnapt aan verkeersinbreuken, bijzonder klein.

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

De buitencontractuele aansprakelijkheid regelt de verhoudingen tussen personen die onderling niet door een contract zijn gebonden.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht omvat het geheel van rechtsregels, die de onderlinge relaties regelen tussen de verzekeraar, de verzekeringnemer en/of de verzekerde

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt onder meer hoe overeenkomsten tot stand komen, wat de geldigheidsvoorwaarden in dit kader zijn en wat er kan gebeuren als een overeenkomst niet wordt nageleefd.

Woninghuur en handelshuur

Het huurrecht is alomtegenwoordig in onze samenleving. Zowat iedereen wordt op een gegeven moment geconfronteerd met de rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit een huurovereenkomst.

Ondernemingsrecht en incasso

Ondernemers komen quasi voortdurend in aanraking met het recht. Zowel bij het kiezen van een rechtsvorm, het afsluiten van contracten, de invordering van onbetaalde facturen, ... is het nuttig om u tijdig te laten adviseren.

Bouw-, vastgoed- en aannemingsrecht

Aannemers, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars en andere bouwactoren krijgen niet enkel met bouwkundige, maar ook met juridische kwesties te maken.