WETTELIJKE INFO

1. ALGEMEEN

Het advocatenkantoor Decordier & Partners is een maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. Maatschappelijke zetel: 9041 GENT (Oostakker), Orchideestraat 61A Ondernemingsnummer: 0544.628.175 BTW-nummer: BE 0544.628.175 Contact: info@decordier.eu Kantoren: • Hoofdkantoor: 9041 GENT, Orchideestraat 61A • Bijkantoor van mr. Tine BRICOUT en mr. Carmenta DECORDIER: 1030 BRUSSEL (Schaarbeek), Helihavenlaan 57A De advocaten werkzaam binnen het advocatenkantoor Decordier & Partners hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn ingeschreven als lid van de Gentse en/of Brusselse balie, onder de titel van ‘advocaat’ en zijn onderworpen aan de geldende wetgeving en deontologische voorschriften (zie ook www.advocaat.be en https://baliegent.be). De advocaten van het advocatenkantoor Decordier & Partners zijn voor wat betreft hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve verzekering, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij AMLIN INSURANCE NV. Voor meer informatie hieromtrent kan u ons steeds contacteren.

2. BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING

Bij eventuele klachten kan steeds contact worden opgenomen met het advocatenkantoor Decordier & Partners via het hogervermelde e-mailadres of (tijdens de kantooruren) op het telefoonnummer 09/353.73.53. Klachten kunnen ook worden gemeld bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (afgekort OCA) van de Orde van Vlaamse Balies. Voormelde dienst is gespecialiseerd in de buitengerechtelijke oplossing van problemen tussen advocaten en cliënten (meer info: https://oca.ligeca.be). Voor ereloonbetwistingen zijn de advocaten van advocatenkantoor Decordier & Partners onderworpen aan de arbitrageregeling van de Balie Gent (zie https://baliegent.be/burgerzone/de-advocaat/erelonen-en-kosten/)